przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
326712 odwiedzin

Regulaminy

A A A

 

Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece


1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w godzinach zgodnie z harmonogramem. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.

2.   Nauczyciel – bibliotekarz pracuje w środkach ochrony osobistej.

3. Wchodząc do biblioteki, uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce oraz  zakładają maseczki.

4. Uczniowie nie mogą przekraczać wyznaczonych przez bibliotekarza linii  „drogi brudnej” – z książkami do zwrotu oraz „drogi czystej”- z wypożyczonymi książkami (oznakowanie  na podłodze).

5. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu 2m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.

6. Przy wypożyczaniu książek uczniowie nie mają wolnego dostępu do półek. Książki, o które proszą, podaje bibliotekarz.

7. Zwracając książkę, czytelnik trzyma ją w ręce do momentu zidentyfikowania pozycji w księgozbiorze i odnotowania zwrotu przez bibliotekarza. Następnie odkłada ją w wyznaczone miejsce.

8. Książki zwrócone przez czytelnika poddawane są co najmniej dwudniowej kwarantannie bibliotecznej (w opisanym datą pudle), po tym czasie mogą być ponownie wypożyczone.

9. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

10. Powyższe zasady dotyczą wszystkich, którzy korzystają z biblioteki.

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników.pdf

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt