przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
272892 odwiedzin

Informacje

A A A

ROK SZKOLNY 2019/2020


Uwaga! Nowy numer rachunku bankowego

 

Rachunek jednostki, na który będą dokonywane wpłaty rodziców i kontrahentów:

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Nr  07 9283 0006 0000 1996 2000 0010 

 

 

OBIADY – styczeń  2020 r.

 

OPŁATY ZA OBIADY – uczniowie klas 1-8

Opłata za obiady w miesiącu styczniu  wynosi  79,80 zł.

(19  dni żywieniowych  x 4,20 zł. = 79,80 zł.)

 

OPŁATY ZA OBIADY  - NAUCZYCIELE

Opłata za obiady w miesiącu styczniu  wynosi 180,50  zł.

(19 dni żywieniowych x 9,50 zł.= 180,50 zł.)

 

 Opłaty za wyżywienie prosimy wpłacać w dniach 30.12..2019 r. -9.01.2020 r .

1)     na  konto nr  07 9283 0006 0000 1996 2000 0010 , tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, wpłata za obiady za miesiąc …

lub

2)    gotówką w pokoju nr 18 .

 

OPŁATY ZA OBIADY – uczniowie kl.0 – szkolny oddział przedszkolny

Opłata za obiady w miesiącu styczniu  wynosi  76,00 zł.                                    

(19  dni żywieniowych  x 4,00 zł. = 76,00 zł.)

Opłata za całodzienne wyżywienie w miesiącu styczniu  wynosi 133,00 zł.          

( 19 dni żywieniowych x 7,00 zł.=133,00 zł.)

 

 Opłaty za wyżywienie prosimy wpłacać w dniach 30.12.2019r. -9.01.2020 r .

1)     na  konto nr 07 9283 0006 0000 1996 2000 0010 , tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, wpłata za obiady za miesiąc …… 

lub

2)      gotówką w pokoju nr 18.


UWAGA!

Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas IV-VIII 28 listopada 2019r. od godziny 17.00

 

 

UWAGA !!!

OD GRUDNIA  NASTĄPI ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO !

Opłaty przelewowe  za wyżywienie za miesiąc grudzień prosimy dokonywać do 29.11.2019 r. na dotychczasowy numer konta.

 

 

 

Rok szkolny 2018/2019


 UWAGA

Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas IV-VIII 21 marca 2019r. o godzinie 17.00

 


WYKAZ  OPŁAT ZA  OBIADY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOCHACZEWIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


MIESIĄC

ILOŚĆ DNI ŻYWIENIOWYCH

KOSZT OBIADU

OPŁATA MIESIĘCZNA

WRZESIEŃ

18

3,70 zł

66,60 zł

PAŹDZIERNIK

23

3,70 zł

85,10 zł

LISTOPAD

20

3,70 zł

74,00 zł

GRUDZIEŃ

15

3,70 zł

55,50 zł

STYCZEŃ

18

3,70 zł

66,60 zł

LUTY

14

3,70 zł

51,80 zł

MARZEC

21

3,70 zł

77,70 zł

KWIECIEŃ

15

3,70 zł

55,50 zł

MAJ

20

3,70 zł

74,00 zł

CZERWIEC

13

3,70 zł

48,10 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłaty za wyżywienie prosimy wnosić do 10. dnia każdego miesiąca ( nr konta  66 1240 1822 1111 0000 0719 8762 , tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, wpłata za obiady za miesiąc ……  ) .

 

Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie terminu płatności (wrzesień, okres świąteczny, ferie zimowe).


OPŁATY ZA OBIADY

Opłata za obiady w miesiącu październiku wynosi  85,10 zł. (23 dni żywieniowe x 3,70 zł. = 85,10 zł.)

 

Opłaty za wyżywienie prosimy wpłacać  do 10. dnia każdego miesiąca :

1)     na  konto nr   66 1240 1822 1111 0000 0719 8762 , tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, wpłata za obiady za miesiąc …… 

lub

2)    w sekretariacie szkoły.

 

KONTO RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sochaczewie

47 1320 1104 7850 0679 2000 0001

 

Harmonogram spotkań z rodzicami:

 

18 pażdziernika - dzień otwarty

21 listopada - zebrania z rodzicami klas IV-VIII

22 listopada - zebrania z rodzicami klas I-III

19 grudnia - zebrania z rodzicami klas IV-VIII

20 lutego - zebrania z rodzicami klas I-III

21 lutego - zebrania z rodzicami klas IV-VIII

21 marca - dzień otwarty

11 kwietnia dzień otwarty

15 maja 2019 - zebrania z rodzicami klas I-III

16 maja 2019 - zebrania z rodzicami klas IV-VIII

 


Rok szkolny 2017/2018

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

z dnia 22.03.2018r.

w sprawie organizacji zajęć

opiekuńczo-wychowawczych w dniach

wolnych od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sochaczewie informuje, że w dniach29.03.2018r., 30.03.2018r i 03.04.2018r. będzie zorganizowany dyżur opiekuńczy w świetlicy szkolnej w godzinach od 8.00 do 17.00

FERIE ZIMOWE W SZKOLE

 

I TYDZIEŃ 15.01-19.01.2018r.

poniedziałek i środa 9.00-12.00

Zajęcia sportowo-rekreacyjne "Zabawa wśród piłek" p. Edyta Szymańska

wtorek, czwartek, piątek 10.00-12.00

Zajęcia sportowe - p. Małgorzata Ksyna-Koper

poniedziałek, środa, piątek 11.00-13.00

wtorek i czwartek 10.00-13.00

Zajęcia plastyczne "Spotkania z kolorem" - p. Beata Maciejewska

 

II TYDZIEŃ

wtorek i środa 9.00-13.00

Zajęcia z decoupagem - p. Anna Staszewska

wtorek i czwartek 10.00-12.00

Gry i zabawy matematyczne dla klas IV-VII - p. Joanna Papierowska

środa i piątek 10.00-12.00

Zajęcia informatyczne "Zabawa z komputerem" - p. Jolanta Rędzińska

 

Zapraszamy do udziału


INFORMACJA   O  DNIACH  WOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr2  im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018  dniami wolnymi będą :

 

2,3.11.2017 r.

2,4.05.2018 r.

1.06.2018 r.

 

W tych dniach w szkole zorganizowany będzie dyżur opiekuńczo-wychowawczy . 

Potrzebę zapewnienia dzieciom opieki rodzice zgłaszają do szkoły ( wychowawcy klasy) na dwa dni przed planowanym dniem wolnym.

 

 

 

Rok szkolny 2016/2017

                                                                                     DRODZY RODZICE !

 

           

"Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą,

 

jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka,

 

oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne

 

głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji…"

 

Jim Trelease

 

 

                     Umiejętność czytania jest darem. Darem, który poza zwykłym przekazywaniem informacji może sprawiać wiele przyjemności czytającemu. Czytający , powinien mieć rozbudzone zainteresowania i zamiłowania

czytelnicze. Proces rozwoju czytelnictwa jest długotrwały, a podjęty trud procentuje po czasie, który jest niezbędny

na poszukiwanie własnej drogi w świecie literatury.

                     Bardzo ważną rolę, w budowaniu czytelniczych nawyków dzieci pełni RODZINA. Codzienne praktyki czytelnicze rodziców sprzyjają budowaniu prestiżu książki, poczuciu, że jest to oczywisty i naturalny sposób spędzania wolnego czasu. Wychowanie i rozwój młodego czytelnika opiera się głównie na wdrożeniu go do swobodnego kontaktu z książką. W przypadku wielu innych możliwości, środków masowego przekazu, gier

komputerowych, telewizji- wybór książki czy czasopisma dla dzieci, nie jest wyborem prostym. Książka może być

ładna, mądra, ciekawa, ale coraz trudniej jest jej konkurować z pozostałymi propozycjami.

                     Obecnie powszechną tendencją jest dążenie do możliwie wczesnego wdrażania dzieci do aktywnego

czytelnictwa. Jednym z najcenniejszych motywów czytania, jest ,,zamiłowanie'' do niego.

Zwyczaj ten, jeżeli będzie podtrzymywany i stale pielęgnowany może stać się pasją czytelniczą młodego człowieka

i sprawić, że książka będzie mu wiernie  towarzyszyć przez całe życie.

 Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować. Przedstawiamy pięć kroków, które

należy podjąć w tym kierunku:

 

 • wprowadzamy rytuał głośnego czytania dziecku 20 minut dziennie,
 • jeśli dziecko o to prosi – wielokrotnie czytamy tę samą książkę lub wiersz,
 • pozwalamy na pytania, rozmowy, powrót do poprzedniej strony,
 • unikamy podziałów na książki dla chłopców i dla dziewcząt,
 • sami bądźmy przykładem – dzieci powinny widzieć dorosłych zagłębionych we własnych lekturach.

                      MY -WYCHOWAWCY WASZYCH DZIECI zawsze służymy pomocą. W tym roku szkolnym

opracowany został ,, PROJEKT CZYTELNICZY'', w ramach którego zachęcamy wszystkich uczniów do licznych

akcji czytelniczych i konkursów. Poniżej przedstawiamy literaturę, która mamy nadzieję okaże się przydatna

w rozwijaniu zamiłowania dzieci do cztania książek.

 

                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                           Dyrektor Szkoły , Rada Pedagogiczna

 

 

Literatura dla rodziców"

 

 • Andrzejewska J.- Biblioteka szkolna teoria i praktyka. Warszawa 1996,
 • Biała A.- Kształtowanie postaw czytelniczych u dzieci. Źródło: www.publikacje.edu.pl,
 • Dziecko, rodzina, biblioteka. Warszawa 2002,
 • Papuzińska J.- Inicjacje literackie. Problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką.
  Warszawa 1988,
 • Papuzińska J.- Książka, dzieci, biblioteka. Warszawa 1992,
 • Pieter J.- Czytanie a lektura. Katowice 1967.

Więcej pozycji można znaleźć na portalu internetowym  Ogólnopolskiej Kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”.


Harmonogram zebrań z rodzicami

Klasy 0-III

21.09.2016r.

16.11.2016r.

07.02.2017r.

26.04.2017r.

24.05.2017r.

Klasy IV-VI

22.09.2016r.

17.11.2016r.

08.02.2017r.

27.04.2017r.

25.05.2017r.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

Informacja dotycząca ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej na rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy Państwa, iż został rozstrzygnięty przetarg na „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli jednostek oświatowych Gminy Miasto Sochaczew. Poniżej prezentujemy Państwu nową ofertę wyłonioną w drodze przetargu, złożoną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG

Warunki ubezpieczenia wynikające z zapisów SIWZ i złożonej oferty

1. Definicje

 

1.1.Ubezpieczający – Szkoła Podstawowa Nr 2, który zawiera umowę dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia NNW w imieniu ubezpieczonych dzieci oraz personelu. 

1.2.Ubezpieczony - dzieci oraz personel Szkoły Podstawowej Nr 2, którzy są objęci ochroną ubezpieczeniową.  

1.3.Uprawniony - osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego; w przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom w kolejności przewidzianej prawem spadkowym; jeżeli świadczenie przysługuje kilku osobom, to jego wysokość dzieli się między te osoby w równych częściach.

1.4.Nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe, nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego
i stanu jego zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego zaszło zdarzenie objęte odpowiedzialnością Wykonawcy. W rozumieniu niniejszej definicji za nieszczęśliwy wypadek uważa się również omdlenia oraz zawał serca i krwotok śródczaszkowy, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci przedstawiciela ustawowego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

1.5.Trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji.

1.6.W odniesieniu do innych definicji zastosowanie ma treść definicji obowiązujących w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (zwanych dalej „OWU”) InterRisk TU S.A. VIG.

 

 

2. Składka ubezpieczeniowa

 

2.1.Składka ubezpieczeniowa od jednej osoby za roczny okres ubezpieczenia NNW wynosi – 36,00 zł. Suma ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży wynosi 21 000,00 zł.

2.2. Szkoła Podstawowa Nr 2 prowadzi ewidencję osób opłacających składkę.

 

 

3. Okres ubezpieczenia:

 

- I rok ubezpieczenia od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

- II rok ubezpieczenia od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

 

 

4. Warunki, zakres ubezpieczenia i wysokości świadczeń / sumy gwarancyjnej oraz suma ubezpieczenia

 

Lp.

Zakres ubezpieczenia - NNW

Procent sumy ubezpieczenia

Wysokość świadczenia

Suma ubezpieczenia 21 tys.

7.1.

Śmierć Ubezpieczonego

21 000 zł

100%

7.2.

Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku)

210 zł

1% za 1% uszczerbku

7.3.

Śmierć przedstawiciela ustawowego

2 100

10%

7.4.

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej

limit do 1 050 zł

limit do 5%

7.5.

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczymi

Limit do 5 250 zł

limit do 25%

7.6.

Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP

Limit do 2 100 zł

Limit do 10%

7.7.

Zwrot kosztów odbudowy zębów stałych, koszty leczenia powstałe na terenie RP

Limit do 5 250 zł

Limit do 25%

7.8.

Zadośćuczynienie za ból

315 zł

1,5%

7.9.

Pogryzienie przez psa, pokąsanie lub pogryzienie przez inne zwierzęta i inne pogryzienia oraz ukąszenia owadów

630

3%

Klauzule dodatkowe

Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony dodatkowo o świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego. Wysokość świadczenia w tym zakresie wynosi 50% (10 500 zł) sumy ubezpieczenia dodatkowo do świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Klauzula świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nowotworu złośliwego - zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony dodatkowo o świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nowotworu złośliwego. Wysokość świadczenia w tym zakresie wynosi 1 000 zł

Klauzula świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie wady wrodzonej serca – zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony dodatkowo o świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie wady wrodzonej serca. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy Ubezpieczonych poniżej 25 roku życia. Wysokość świadczenia w tym zakresie wynosi 1 000 zł.

Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu czasowej niezdolności Ubezpieczonego do nauki – zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu czasowej niezdolności Ubezpieczonego do nauki powstałej w następstwie zdarzenia objętego przedmiotem ubezpieczenia, który wydarzył się w okresie ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku niezdolności Ubezpieczonego do nauki Wykonawca wypłaca zasiłek dzienny w wysokości 0,1% (21 zł) sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności. Świadczenie wypłacane będzie pod warunkiem, że okres niezdolności trwa dłużej niż 14 dni od dnia nieszczęśliwego wypadku. 

Klauzula świadczenia z tytułu zachorowania Ubezpieczonego na sepsę - zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony dodatkowo o świadczenie z tytułu zachorowania na sepsę. Wysokość świadczenia w tym zakresie wynosi 5% (1 050 zł) sumy ubezpieczenia.

Klauzula zwrotu kosztów leczenia – limit wysokości świadczenia z tytułu zwrotu kosztów leczenia na terenie RP w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia zostaje zwiększony do 30% (6 300 zł) sumy ubezpieczenia.

Przedmiot ubezpieczenia – następstwa nieszczęśliwych wypadków albo zdarzenia objęte umową w tym: zawał serca, udar mózgu, omdlenia, obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub innego rodzaju utraty przytomności,

Czasowy zakres ochrony – ochrona całodobowa

Zakres terytorialny – ubezpieczenie obejmuje wypadki zarówno w kraju jak i za granicą 

Składka

36,00 zł

 

4.1.Śmierć ubezpieczonego

4.1.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie zdarzeń stanowiących przedmiot ubezpieczenia, które nastąpiły w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. 

4.1.2. Prawo do świadczenia przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 24 miesięcy od zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zdarzeniem stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, a śmiercią Ubezpieczonego. 

4.2.Trwały uszczerbek na zdrowiu

4.2.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie zdarzeń stanowiących przedmiot ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.  

4.2.3. Prawo do świadczenia przysługuje za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu maksymalnie za 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, uszczerbek nastąpił nie później niż 24 miesiące od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zdarzeniem stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego.

4.2.4. Trwały uszczerbek orzekany jest przez lekarza wskazanego przez Wykonawcę na podstawie „Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu” stanowiącej załącznik do OWU Wykonawcy 

4.3. Śmierć przedstawiciela ustawowego

4.3.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje przedstawiciela ustawowego osoby ubezpieczonej, która nastąpiła w okresie odpowiedzialności Wykonawcy w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 

4.3.2. Przez przedstawiciela ustawowego rozumie się osobę która na podstawie przepisów prawa może działać w cudzym imieniu ze skutkiem dla reprezentowanej osoby. 

4.4.Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej

4.4.1. Wykonawca refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu. Refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.  

4.5.Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi

4.5.1. Koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych zwracane są do wysokości 25% sumy ubezpieczenia określonej w umowie pod warunkiem, że powstały one w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

4.5.2. Zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów. 

4.6. Zwrot kosztów leczenia na terenie RP

4.6.1. Wykonawca refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu. Refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.

4.7.Zwrot kosztów odbudowy zębów stałych, koszty leczenia powstałe na terenie RP

4.7.1. Wykonawca refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie ubezpieczenia, które zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego. Refundacji podlegają koszty poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium RP w ciągu 4 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.  

4.8.Zadośćuczynienie za ból

4.8.1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje świadczenie z tytułu urazu ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego przedmiotem ubezpieczenia, które wymagało pomocy lekarskiej oraz co najmniej jednej wizyty kontrolnej, a nie został uznany uszczerbek na zdrowiu. Limit odpowiedzialności dla tego świadczenia wynosi 1,5% sumy ubezpieczenia.  

4.9.Pogryzienie przez psa, pokąsanie lub pogryzienie przez inne zwierzęta i inne pogryzienia oraz ukąszenia owadów

4.9.1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania lub pogryzienie przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów w wysokości 3% sumy ubezpieczenia. Świadczenie wypłacane jest w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu przez minimum jeden dzień i jest ograniczone do jednej wypłaty z tytułu pokąsania lub pogryzienia przez psa lub inne zwierzęta oraz z tytułu ukąszenia przez owady w rocznym okresie ubezpieczenia

 

5. Realizacja świadczeń

 

5.1. W przypadku zgłoszenia roszczeń InterRisk TU S.A. VIG wykonuje zobowiązania najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością. W przypadku, gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności InterRisk TU S.A. VIG w stosunku do Ubezpieczonego albo wysokości zobowiązania okazało się niemożliwe, InterRisk TU S.A. VIG wykonuje zobowiązania w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, z tym że część bezsporna świadczenia zostanie wypłacona w terminie 30 dni. Ponadto w ciągu 7 dni od daty wpływu roszczenia będzie wysyłane pismo z prośbą o uzupełnienie dokumentacji oraz listą informacji niezbędnych do zakończenia procesu likwidacji roszczenia. 

5.2. Instrukcja szkodowa - Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie zgłoszenia wypadku oraz dokumentacji medycznej (system bez powoływania komisji lekarskiej). W przypadku braku akceptacji przez Ubezpieczonego takiego orzeczenia, powoływana będzie komisja lekarska.

5.3. Zgłoszenia szkód

- pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa z wykorzystaniem druku zgłoszenia podpisanego przez Ubezpieczonego (prawnego opiekuna), który jest dostępny pod adresem:

 https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/dokumenty_do_pobrania/roszczenie_edu_plus.pdf,

- pisemnie pocztą elektroniczną na adres mail: interrisk.szkody@vigekspert.pl 

- telefonicznie za pośrednictwem Call Center pod nr telefonu – 022 212-20-12,

- online z wykorzystaniem formularza dostępnego pod adresem:

https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1

 

DANE KONTAKTOWE:

 

Ubezpieczyciel

Osoba obsługująca ubezpieczenie

Broker ubezpieczeniowy

 

InterRisk TU S.A. VIG

ul. Noakowskiego 22

00-668 Warszawa

 

Katarzyna Wojtyska

tel. (42) 634-55-95

 

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. 15 Sierpnia 44

96-500 Sochaczew

 

Karolina Buczek

tel. 46 862 22 76

mail: sp2sochaczew@neostrada.pl

 

 

Inter-Broker Sp. z o.o.

ul. Żeglarska 31

87-100 Toruń

tel. 56 658 42 60

faks: 56 658 42 61

mail: interbroker@interbroker.pl

 

Katarzyna Magdzińska

tel. 56 658 42 81

kom. 697 990 001

mail: k.magdzinska@interbroker.pl

 

 

     Kontakt w sprawach roszczeń – osoba obsługująca ubezpieczenie w placówce oświatowej, broker ubezpieczeniowy

     Kontakt w sprawach odwołań – wątpliwości dotyczących wysokości wypłaconego świadczenia, albo braku wypłaty – broker ubezpieczeniowy

 

W celu zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, SIWZ, ofertą Ubezpieczyciela i pozostałymi dokumentami przetargowymi proszę o kontakt z Brokerem ubezpieczeniowym, który te dokumenty udostępni w całości lub w interesującym Państwa fragmencie. 

 

 

 

Rok szkolny 2015/2016


Konkursy dla uczniów

Wyniki Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

W eliminacjach szkolnych Małego Konkursu Recytatorskiego 21 marca 2016 roku wzięło udział 22 uczniów  z klas IV-VI.

I miejsce- Julia Cieślak z Vb  (W. Szymborska „Kot w pustym mieszkaniu”)

II miejsce- Inga Ert- Eberdt z V (L. J. Kern „Dialog z pluskwą”)

Wyróżnienia :

                   - Kacper Chmura z IVa (M. Konopnicka „Stefek Burczymucha”)

                   - Zuzanna Kłosowska z Va (A. Kamieńska „Dom matki”)

                   - Patryk Perka z VIa (E. Bryll „Bóg”)

Gratulujemy zwycięzcom!

Zdobywczynie I i II miejsca będą reprezentować naszą szkołę w konkursie powiatowym 1 kwietnia 2016 roku w Domu Kultury przy ul. Żeromskiego.

                                                                  J. Miziołek, E. Cieślak

 

 

Uwaga recytatorzy!!!

W poniedziałek 21 marca o godzinie 12.40 (6.godz. lekcyjna) w szkolnej bibliotece odbędą się  eliminacje  Małego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas IV-VI.

Trzech najlepszych recytatorów będzie reprezentować naszą szkołę w konkursie powiatowym w kwietniu.

                                                                                         Zapraszamy!

                                                                                     J. Miziołek, E.Cieślak

 

21 lutego obchodziliśmy Dzień Języka Ojczystego.

Z tej okazji zapraszamy uczniów klas IV-VI, którzy kochają język polski  i dbają o jego jakość, do udziału w Szkolnym Konkursie Mistrz Języka Polskiego.

Terminy konkursu:

Czwartek 25 lutego

Klasy VI- 8.00 (1. godz. lekcyjna)sala 30

Klasy V - 8.55 (2. godz. lekcyjna)sala 31

Piątek 26 lutego

Klasy IV- 8.00 (1. godz. lekcyjna) sala 33

Chętni zgłaszają się do nauczycieli j. polskiego.

                                                                                                                      E. Cieślak, J. Miziołek

 

Mały Konkurs Recytatorski

Chętnych recytatorów z klas IV- VI zapraszamy do udziału w eliminacjach szkolnych Małego Konkursu Recytatorskiego, które odbędą się w połowie marca.

Należy przygotować recytację wiersza lub fragmentu prozy (spoza podręcznika). Czas recytacji do 3 minut.

Czworo najlepszych recytatorów będzie reprezentować naszą szkołę w  konkursie powiatowym 1 kwietnia 2016 roku

w sochaczewskim MOK-u.

Zgłoszenia do konkursu u nauczycieli polonistów.

                                                                                                          E. Cieślak, J. Miziołek 

 

Podczas ostatniego zebrania z rodzicami ( w dniach 18 i 19 listopada) wszyscy zebrani mieli możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi działań z zakresu  polityki prozdrowotnej realizowanych w naszej szkole . Spotkanie to stanowiło też okazję do zaprezentowania  przez panią Beatę Maciejewską  tematu  „ Dom rodzinny miejscem kształtowania nawyków żywieniowych”. Rodzice z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania i dzielili się własnymi doświadczeniami  w tym temacie.  Prezentacja tego zagadnienia  pozwoliła uświadomić rodzicom, że są oni pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami swoich dzieci , i to nie tylko w przyswajaniu wiedzy z najbliższego otoczenia dziecka , ale również w zakresie zdrowego  stylu życia.

Prowadząca zwróciła uwagę na czynniki wpływające na nawyki żywieniowe, rolę i wpływ domu, podkreśliła znaczącą rolę matki, określiła typowe błędy rodziców oraz wysunęła postulaty, które pomogłyby zainteresowanym rodzicom dokonać zmiany w dotychczasowych przyzwyczajeniach żywieniowych. W szczególny jednak sposób zachęcała rodziców do przestrzegania zasad zdrowego żywienia na co dzień , by „ Być wzorem dla własnego dziecka”.

 

Prezentacja Dom-miejsce kształt. nawyków żyw.ppsx

 

Harmonogram zebrań z rodzicami:

dla klas 0-III

18.11.2015r.

27.01.2016r.

16.03.2016r.

20.04.2016r.

dla klas IV - VI

19.11.2015r.

28.01. 2016r.  

17.03.2016r.  

21.04.2016r.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

  1  
  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych   1 września 2015 r.
  2   Zimowa przerwa świąteczna   23-31 grudnia 2015 r.
  3   Ferie zimowe   1 lutego -14 lutego 2016 r.
  4   Wiosenna przerwa świąteczna   24 - 29 marca  2016 r.
 5
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole

  podstawowej

  (dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 0-V)

  5 kwietnia 2016 r.

  6

  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  24 czerwca 2016 r.
  7  Ferie letnie   25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.
  8
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

  2 listopada 2015r.

  12, 13 listopada 2015r.

  5 kwietnia 2016r.

  2, 27 maja 2016r.

WYKAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI I KOSZTY OBIADÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOCHACZEWIE
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

MIESIĄC

ILOŚĆ DNI ŻYWIENIOWYCH

KOSZT OBIADU

OPŁATA MIESIĘCZNA

TERMIN WPŁATY

WRZESIEŃ

18

3,70 zł

66,60 zł

01 – 05.09.2015r.

PAŹDZIERNIK

22

3,70 zł

81,40 zł

01.10.2015r. – 12.10.2015r.

LISTOPAD

19

3,70 zł

70,30 zł

02.11.2015r. – 10.11.2015r.

GRUDZIEŃ

16

3,70 zł

59,20 zł

01.12.2015r. – 08.12.2015r.

STYCZEŃ

19

3,70 zł

70,30 zł

04.01.2016r. – 12.01.2016r.

LUTY

11

3,70 zł

40,70 zł

02.02.2016r. – 17.02.2016r.

MARZEC

19

3,70 zł

70,30 zł

01.03.2016r. – 10.03.2016r.

KWIECIEŃ

20

3,70 zł

74,00 zł

01.04.2016r. – 11.04.2016r.

MAJ

18

3,70 zł

66,60 zł

04.05.2016r. – 10.05.2016r.

CZERWIEC

17

3,70 zł

62,90 zł

01.06.2016r. – 10.06.2016r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie terminu płatności (wrzesień, okres świąteczny, ferie zimowe)

 

Wyprawka klasa „0”

- blok techniczny A4 biały;

- blok techniczny A4 kolorowy;

- blok rysunkowy A4 biały;

- blok rysunkowy A4 kolorowy;

- wycinanki; 

- ołówek,  gumka, nożyczki, temperówka;

- kredki ołówkowe „Bambino” oraz pastele;

- farby, pędzel, kubek na wodę, fartuszek ochronny;

- plastelina;

 - klej w sztyfcie ;

 - teczka papierowa x 2

- zeszyt w kratkę 16k x 2

- zeszyt w linie 16k x 1

PROSIMY O PODPISANIE WSZYSTKICH PRZYBORÓW

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt