przejdź do Sochaczew.pl
226236 odwiedzin

Zdobyliśmy tytuł Szkoły w Ruchu!

A A A

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" orgnizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Na stronie internetowej będą zamieszczane zdjęcia, które pokażą że szkoła naprawdę jest "w ruchu".

Zapraszamy do oglądania zdjęć.

 

           

 

Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej
Ćwiczyć każdy może

organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM MARII KONOPNICKIEJ W SOCHACZEWIE

WOJ. MAZOWIECKIE

 

OBSZAR 1

SCENARIUSZ I

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego – Temat: Fitness z elementami ćwiczeń rozciągających i wzmacniających.

Zadania główne:

 • poznanie podstawowych kroków w fitnessie,

 • wzmacnianie mięśni brzucha, ud i pośladków,

 • nauka prostego układu choreograficznego.

Zadania szczegółowe w zakresie :

 • Umiejętności: uczeń potrafi zastosować poznane kroki w choreografii,

 • Sprawności motoryczne : uczeń doskonali siłę mięśni,

 • Wiadomości : uczeń zna zasady prawidłowego wykonywania ćwiczeń,

 • Usamodzielniania ucznia : uczeń współdziała w grupie.

Klasa V b i VI b, liczba osób 37, miejsce ćwiczeń sala gimnastyczna, czas trwania 45 min.

Metody: zadaniowo- ścisła, ruchowej ekspresji, bezpośrednie celowości ruchu.

Formy: indywidualna, frontalna, praca w grupie.

Przyrządy i przybory: magnetofon, płyty.

 1. Czynności organizacyjne.

 2. Marsz w miejscu:
  - krążenie barków w tył 8x,
  - krążenie barków na zmianę w tył 8x,

  - krążenia RR na zmianę w tył 8x
  - krążenie RR przed sobą na zewnątrz i do wewnątrz 8x

 3. Step-touch (krok dostawny): wymach RR z dołu w bok 16x
  - klaśnięcie w dłonie przed sobą i wyprosi RR w bok 8x
  - klaśnięcie w dłonie o uda z przodu i wyprosi RR w bok 8x

 4. Step-out (szeroki rozkrok i akcent z dotykaniem podłoża palcami stóp):
  - jw. akcent palcami stóp o podłoże 8x
  - j w. wymachy RR w bok, w skos, w górę 8x
  - jw. wymach RR przodem w górę 8x
  - jw. wymach jednego ramienia na zmianę w skos,w górę 8x
  - jw. wymachy jednego ramienia na zmianę w bok, w przeciwną stronę 8x
  - jw. wymachy jednego ramienia na zmianę w bok 8x
  - jw. wymach jednego ramienia na zmianę nad głową 8x
  - jw. akcent piętą o podłoże 8x

 5. Step-touch podwójny w bok (2x od prawej. 2x od lewej) 4x
  -
  jw. w prawo i akcent 3x palcami stóp o podłoże (lewa, prawa, lewa), to samo od LN 4x

  - jw. pięta o pośladek, RR zgięte w tył 4x
  - j w. prosta noga w bok, RR z dołu w bok 4x
  - jw. kolano w górę, RR w dół 4x
  - jw. podudzie przodem w górę, przeciwna dłoń do stopy 4x
  - jw. wymach nogi w skos, w przód, przeciwna dłoń do stopy 4x
  -jw. w tył, RR przodem w górę 4x

 6. Step-touch - podwójny w bok z obniżeniem środka ciężkości ciała (krok wydłużony) 8x
  Grapevine - krok PN w bok, krok LN skrzyżnie za PN, krok PN i dostawienie LN 8x

  -jw. to samo od LN 8x
  Ćwiczenia rozciągające
  wypad w przód, stopy w jednej linii, dociśnięcie pięty wyprostowanej nogi z tyłu do podłoża, wytrzymanie 8 s
  jw. wspięcie na pałce stopy z tyłu, wypchnięcie bioder w przód i zaokrąglenie pleców, RR w przód - wytrzymanie 8 s
  to samo do drugiej nogi
  wypad w bok zejście jak najniżej na ugiętej nodze, kolano w przód - wytrzymanie 8 s
  jw. opad tułowia do prostej nogi - wytrzymanie 8 s to samo do drugiej nogi.

 7. Ćwiczenia wzmacniające.
  Postawa zasadnicza, stopy rozstawione na szerokość bioder przysiad bez odrywania pięt, RR daleko w przód, powrót do postawy, RR zgięte ściągamy w tył 16x
  - —jw. pogłębiamy przysiad na 1,2,3 na 4 wyprost odstawienie stopy w bok do przysiadu,

  powrót, ciężar równomiernie rozłożony na obie kończyny 8xPN,do 4x,do 2x,do lx
  - przysiad w rozkroku i wyprosi z wymachem prostej nogi w bok 8x PN, 8x LN
  - przysiad w rozkroku i wymach zgiętej nogi w bok, w przeciwną stronę 8x PN, 8x LN
  - w rozkroku przysiad, RR w bok 8x

  - z rozkroku przez skręt tułowia w bok wypad w przód i uginanie kolana nogi z tyłu do

  podłoża 8x
  - w rozkroku przysiad, RR w bok 8x
  - powtórzyć przedostatnie ćwiczenie na drugą nogę 8x
  - wypad w przód z ustawienia bokiem
  - wymach nogi w tył, RR wprzód 8x

  - uniesienie kolana w przód, w górę, RR w dół 8x
  - wymach prostej nogi wprzód, przeciwne ramię do przodu 8x
  - uginanie tylnej nogi, kolano do podłoża, ugięcie przedramion 8x
  - powtórzyć całość na drugą nogę.

 8. Ćwiczenie przy muzyce z podstawowymi krokami fitnessu według inwencji twórczej uczniów.

 9. Wyciszanie, uspokajanie organizmu.

 10. Omówienie i zakończenie zajęć.

  Data :14.01.2014r.

Prowadzenie : Aleksandra Kłos, Daniel Głowacki

 

Link:http://sp2.sochaczew.pl/galleryshow/1514?title=Lekcja-tanca&sochaczew

 

OBSZAR 1

SCENARIUSZ II

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego-Temat :Umiem już pływać .

 

Cel główny : uczeń kształtuje szybkość, zwinność i koordynację

ruchową .

Zadania szczegółowe w zakresie :

wiadomości :

 • uczeń zna prawidłową technikę wykonywanych ćwiczeń oraz poprawne ułożenie ciała pod wodą ,

 • potrafi przyjąć prawidłową postawę ciała ,

 • zna podstawowe wiadomości o stylach pływackich i potrafi je wykorzystać w czasie pływania ,

 • zna zasady bezpiecznego zachowania się na basenie i w wodzie ,

postępuje według nich ,

 • umie dokonać samooceny,zna zasady samoasekuracji ,

umiejętności :

 • poprawnie wykonuje ćwiczenia ,

 • dba o prawidłową sylwetkę ciała ,

 • potrafi współdziałać w grupie ,

 • potrafi przepłynąć krótki odcinek (do 25 m.) stylem klasycznym – ( żabką ) i kraulem ,

 • umie wykonać do wody skok na nogi i skok startowy,

 • potrafi pływać pod wodą i nurkować .

 

Przybory i przyrządy : deska do pływania ,piłka , krążek .

Miejsce ćwiczeń : pływalnia kryta .

Czas trwania zajęć : 60min.

Klasa i płeć ćwiczących : IV a ,10 chłopców i 10 dziewcząt .

Metody pracy :

 • zadaniowa , zadaniowo-ścisła , naśladowcza, zabawowa ,zabawowo-klasyczna ) .

Formy pracy : indywidualna , grupowa , zabawowa.

 

1.Czynności porządkowo-organizacyjne:

2. Rozgrzewka na lądzie:

 • krążenia ramion w przód i w tył naprzemiennie,

 • skłony tułowia w przód, w tył ,w bok ,

 • krążenie tułowia,

 • przysiady, pajacyki .

3. Zabawy w wodzie :

 • zabawa z piłką : dzieci ustawione w trzech rzędach, rząd środkowy łapie piłkę ,którą rzucają dzieci z rzędów bocznych-„Głupi Jaś „

 • berek- osoba berkująca łapie tych ,którzy nie mają zanurzonej głowy pod wodą,

 • wyścigi rzędów- dzieci ustawione w trzech rzędach pływają między nogami, pod wodą .

4. Uczniowie ustawieni przy krawędzi basenu , chwytają się dłońmi krawędzi,tułów swobodnie ułożony na powierzchni wody, dzieci wykonują pracę NN do stylu klasycznego ( żabki ).

5. Deska trzymana w dłoniach, RR

wyprostowane, ułożenie tułowia i praca nóg jw.

6. Deska umieszczona między udami ,RR wykonują pracę rąk do żabki.

7. Doskonalenie oddechów w stylu klasycznym.

8. Przepłynięcie 10 m. stylem klasycznym.

9. Uczniowie ustawieni przy krawędzi basenu, chwytają się krawędzi,tułów swobodnie ułożony na powierzchni wody ,dzieci wykonują pracę NN nóg do kraula.

10. Deska trzymana w dłoniach ,RR wyprostowane, ułożenie tułowia i praca nóg jw.

11. Pozycja jw. Naprzemianstronna praca ramion przy pomocy deski,

uczeń doskonali pracę rąk w kraulu.

12. Deska umieszczona pomiędzy udami . Ćwiczenie polega na przepłynięciu odcinka tylko za pomocą ramion.

13. Doskonalenie oddechów w kraulu – wdech odbywa się poprzez

skręt w lewą lub prawą stronę. Przepłynięcie 10m.kraulem.

14. Skoki do wody: na nogi, skok startowy.

15. Nurkowanie , pływanie pod wodą . Nurkowanie i wyławianie zatopionych przedmiotów.

16. Pływanie w płetwach.

17. Gry i zabawy w wodzie : gra w siatkówkę wodną ( dziewczynki na dziewczynki i chłopcy na chłopców).

18. Wyjście z wody, czynności organizacyjne.

19. Podsumowanie i omówienie zajęć.

Data: 06.03.2014r.

Prowadzący : Kłos Aleksandra, Tomasz Malesa.

 

Link: 

http://sp2.sochaczew.pl/galleryshow/1513?title=Lekcja-plywania&sochaczew


OBSZAR 2

SCENARIUSZ I

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego -Temat zajęć: Rugby TAG – jego funkcje i zadania. Gry i zabawy ruchowe.

Klasa: VIA.
Liczba ćwiczących: 20 uczniów.
Miejsce zajęć: boisko szkolne.
Przyrządy i przybory: TAGi, piłki do rugby nr 3 i 4.

Metody: zabawowa, zadaniowa.
Formy: grupowa, zespołowa, indywidualna.
Zadania szczegółowe

Motoryczność: - kształtowanie szybkości i zwinności.
- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.


Umiejętności: - dobór ćwiczeń ukierunkowanych do kształtowania umiejętności

technicznych.

Wiadomości: - znajomość przepisów Rugby TAG.

 

Kształtowanie postaw: - samokontrola i samoocena wykonania ćwiczenia,
świadome uczestnictwo w zajęciach.

 

 

Tok

lekcji

Treść

Dozowanie

 

Wskazówki Metodyczno-

Organizacyjne

I Część

wstępna

(ok. 8’)

1.Zorganizowanie grupy, sprawdzenie gotowości do zajęć. Nastawienie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach.

2.Zabawa ożywiająca - ,,Berek z piłkami”

3.Ćwiczenia biegowe przygotowujące organizm do wysiłku: bieg, na gwizdek wykonanie zadań dodatkowych (wyskok, przysiad, obrót, bieg z unoszeniem wysoko kolan, bieg ze zmianą kierunku biegu) następnie marsz

 

2’

 

 

 

2’

 

 

 

4’

 

 

 

 

 

- Zbiórka w dwuszeregu

- Sprawdzenie obecności

- Podanie tematu i

głównych zadań zajęć

- Zabawa na wyznaczonym boisku

 

 

- Bieg po boisku

II Część główna

(ok. 31’)

1. „Jeden na jednego” – uczeń z piłką musi wyminąć obrońcę tak aby ten nie zerwał TAGów. Wygrywa ta osoba z pary która zerwała jednego lub dwa TAGi.2.Gra w „pięć podań” – gra polegająca na wykonaniu 5 podań w drużynie i zrywaniu TAGów osobie która posiada piłkę. Następuje konieczność podania piłki w czasie do 3 sekund od zerwania TAGa, po zerwaniu dwóch TAGów – strata piłki.

3.,,Nie daj zerwać sobie TAGa” – uczeń z piłka ma zadanie przemieścić się z piłką tak aby żadne dziecko stojące w kole nie zerwało TAGa.

 4.,,Samochody” – dzieci w prostokącie poruszają się jak samochody w linii. Dzieci z piłką muszą przebiec na drugą stronę tak aby nie stracić TAGa. Uczeń który zerwie jak największą ilość TAGów wygrywa.

5.,,Bocian i Żaby” – Obrońcy (OB) mają zadanie zerwać TAGa uczniowi z piłką. Uczestnik zabawy, któremu zerwano TAGa trafia na „wyspę” i tak aż obrońcy zagonią wszystkie „żaby” na wyspę. Wygrywa ten, któremu ostatniemu zerwano TAGa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rywalizacja w parach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Część końcowa

(ok.6’)

1.Zabawa uspakajająca - ,,Minutka” po

obwodzie koła.

2.Omówienie zajęć.

3.Na pożegnanie wspólny okrzyk.

 

3’

 

3’

 

 

 

- odłożenie piłek

- ćwiczenia uspakajające i

rozluźniające organizm.

- omówienie zajęć.

 

 

Data: 12,03.2014r.

Prowadzący Daniel Głowacki.

Link:

http://sp2.sochaczew.pl/galleryshow/1516?title=Tagi&sochaczew

 

 

OBSZAR 2

SCENARIUSZ II

Scenariusz zajęć tenisa stołowego-Temat: Nauka zagrywki for-hand i back-hand.

Klasa IV.

Liczba ćwiczących: 10.

Miejsce: korytarz szkolny.

Przybory: Stoły do tenisa stołowego 3 , piłeczki 10, rakietki 110, ławeczki gimnastyczne.

Cele szczegółowe:

Motoryczność: kształtowanie koordynacji ruchowej.

Umiejętności: uczeń potrafi prawidłowo wykonać zagrywkę .

Wiadomości: uczeń zna nazewnictwo uderzeń w tenisie stołowym.

 

TOK LEKCJI

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ĆWICZEŃ

UWAGI

Część

Wstępna

5 minut

 1. Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności.

 2. Zapoznanie z zadaniem lekcji.

 3. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa na lekcji.

Kontrola stroju.

Część główna A

10 minut

 • Bieg z krążeniem RR w tył i w

przód.

W marszu :

 • na sygnał przysiad i podskok

 • marsz w przysiadzie

 • co trzeci krok skłon w przód

 • na sygnał podskok i marsz w przeciwnym kierunku

 • marsz z wysokim unoszeniem kolan

Ćwiczenia w miejscu:

 • skłony tułowia w przód i tył w rozkroku

 • skrętoskłony

 • krążenia tułowia

 • przysiady

 • w podporze przodem rzuty prostych NN w tył

Ćwiczenia w leżeniu

 • leżenie przewrotne x 8

 • leżenie przodem RR w bok dotykanie NN do przeciwległej RR

 • rowerek w leżeniu tyłem

 

Uczniowie

maszerują

Jeden za drugim

 

 

 

 

 

Uczniowie w szeregu

 

Część główna B

25 minut

 

 • przyjmowanie prawidłowej pozycji do zagrywki

 • podrzut piłki i chwyt piłki jednorącz

 

 

 • podanie piłki do partnera po odbiciu od ziemi

 • podania piłki do partnera w powietrzu

 • odbicia piłki przez ławeczkę do partnera

piłka musi odbić się od podłogi

 

 

zagrywka back-hand - zagrywka back-hand z własnego podrzutu

 • zagrywka for-hand z własnego podrzutu

 

Nauczyciel pokazuje wszystkie ćwiczenia

 

 

Ćwiczenia z rakietkami

 

 

 

 

Ćwiczenia przy stole

 

Część końcowa

5 minut

 • marsz uspokajający dookoła boiska

 

 • siad klęczny, plecy wyprostowane wznos RR

 

 • wdech, opust RR wydech.

 

 • zbiórka, omówienie lekcji.

Podsumowanie

lekcji.

Data : 21.01.2014r.

Prowadzący: Tomasz Malesa.

 

Link:

http://sp2.sochaczew.pl/galleryshow/1515?title=Lekcja-tenisa-stolowego&sochaczew

 

OBSZAR 3

SCENARIUSZ I

Scenariusz zajęć ruchowych dla dzieci – Temat:Pokonywanie toru przeszkód.

Zajęcia ruchowe prowadzone według szkolnego projektu pt. Cztery pory roku w dwójce

Klasa: „0”, dzieci z przedszkola nr 4 i nr 7 – dwie grupy.
Liczba ćwiczących: 60 osób podzielonych na cztery grupy ćwiczebne po 15 osób.
Miejsce zajęć: sala zabaw.
Przyrządy i przybory: mega klocki, duże piłki-fitness.

Metody:ruchowej ekspresji twórczej, zadaniowa.
Formy: grupowa, zespołowa, indywidualna.
Data: 21.03.2014r.

Czas trwania 20min dla jednej grupy ćwiczebnej.

Cele:

 • harmonijny rozwój dziecka,

 • kształtowanie psychomotoryki,

 • kształtowanie charakteru i cech społecznych,

 • kształtowanie estetyki ruchu,

 • integracja z dziećmi niepełnosprawnymi.

 1. Przywitanie uczniów.

 2. Zapoznanie z celem zajęć.

 3. Omówienie sposobu ćwiczeń na sali zabaw.

 4. Rozgrzewka: podskoki, przysiady, pajacyki,skłony tułowia.

 5. Pokonywanie toru przeszkód:

  - przejście strumieniem przez tunel,

  - przechodzenie pod, nad i między mega klockami,

 1.  
  1. Wyścigi skacząc na piłce fitness.

  2. Wyścigi na szczudłach.

  3. Zakończenie, omówienie i pożegnanie uczniów.

Prowadzący : Daniel Głowacki, Tomasz Malesa.

Link:

http://sp2.sochaczew.pl/galleryshow/1517?title=Zajecia-ruchowe-w-Czterech-Porach-Roku&sochaczewOBSZAR 3

SCENARIUSZ II

Scenariusz zajęć ruchowych -Tańczące przerwy.

Cel zajęć : wszechstronny i harmonijny rozwój , poprawa postawy ciała, integracja z rówieśnikami, kształtowanie i rozwijanie uzdolnień w zakresie tańca i poczucia rytmu.

Czas zajęć : 2x10min ( dwie przerwy w ciągu dnia).

Miejsce zajęć: korytarz szkolny, sala gimnastyczna, sale lekcyjne.

Metody: ruchowej ekspresji twórczej.

Formy:grupowa.

Uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim naszej szkoły podjęli się realizacji postawionego sobie zadania, prowadzenia aktywnie pod względem ruchowym przerw międzylekcyjnych. W związku z tym codziennie w czasie dwóch przerw chętni uczniowie prowadzili zajęcia ruchowe dla wszystkich uczniów przebywających w tym czasie na terenie szkoły.

Zajęcia taneczne, pląsy, ćwiczenia ruchowe na skakankach były prowadzone na szkolnym korytarzu, sali gimnastycznej, i salach lekcyjnych.

Zajęcia są prowadzone od miesiąca stycznia.

Opiekun Samorządu uczniowskiego Małgorzata Kornacka.

Link:  

http://sp2.sochaczew.pl/galleryshow/1518?title=Tanczace-przerwy-przerwy-w-ruchu&sochaczew 

OBSZAR 4

Opis: Nauczyciele wychowania fizycznego : Aleksandra Kłos i Danie Głowacki uczestniczyli dnia 29 listopada 2013 r. w warsztatach metodycznych „Fitnes i jego odmiany zamiast tradycyjnej lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia zostały zorganizowane przez MSCDN Wydział w Płocku, trwały 5 godzin.