przejdź do Sochaczew.pl
226236 odwiedzin

Informacje

A A A

 

 

PLAC ZABAW
Na inwestycję „Utworzenie małego szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła” przeznaczono ogółem : 79.873 zł, z tego :
· Wkład własny samorządu miejskiego - 31.925 zł
· Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego - 31.925 zł
· Pozostałe brakujące środki w wysokości 16.023 zł Szkoła wygospodarowała we własnym budżecie.
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, pierwszy został unieważniony, dopiero drugi wyłonił wykonawcę inwestycji – firmę Hydro-Instal Arkadiusza Siekierskiego z Sochaczewa. Umowę z w/w firmą podpisano 1.10.2010 r.
Zakres prac obejmował przede wszystkim: pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną amortyzującą upadek dziecka ok. 170 m2 ( w tym: 150 m2 – w kolorze pomarańczowym, 20 m2 – w kolorze niebieskim – ciągi komunikacyjne ). Zamontowany został także sprzęt rekreacyjny i dodatkowe wyposażenie placu zabaw :
1. Zestaw zabawowy gimnastyczny Aktiv- zestaw 3 nr 25 dla dzieci w wieku 5-12 lat zawierający : 4 podesty, 2 wieże z dachem dwuspadowym, most wiszący na łańcuchach 2 m, wejście po oponach, 2 huśtawki podwójne z liną do wspinania, zjeżdżalnię, schodki z poręczami, belkę balansującą.
2. 2 bujaki na sprężynie : podwójny- miśki i pojedynczy – skuter
3. 2 ławki parkowe
4. kosz na odpady stałe
5. 2 tablice informacyjne z regulaminem i logo Radosnej Szkoły.
Całość prac zakończono 16.12.2010 r. protokołem odbioru robót. Dodatkowo 20.12.2010 r. plac zabaw został skontrolowany przez firmę Techelon Sp. z o.o. pod kątem zgodności z wymaganiami prawnymi. Protokół z w/w kontroli został pozytywnie zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 22.12.2010 r.
Środki finansowe w kwocie 79.873 zł zostały wykorzystane w 100 %.

MIEJSCA ZABAW
Zarządzeniem Nr 77/2010 Burmistrza Miasta Sochaczewa z 18.05.2010 r. powiększono plan wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.
W ramach tej pomocy zakupiliśmy 55 pomocy dydaktycznych, są to przede wszystkim duże miękkie klocki, piłki, zabawki mające na celu wspomaganie kształtowania u dziecka umiejętności motorycznych, a także umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo – ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych, precyzji i celowości ruchu oraz wyobraźni przestrzennej.
Środki finansowe w kwocie 12.000 zł zostały wykorzystane w 100 %.

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość