przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
326714 odwiedzin

Historia

A A A

 

     Historia naszej szkoły sięga 1917 roku. Przez dwa lata mieściła się w lokalu Akcyjnego Towarzystwa Fabryki Sztucznego Jedwabiu w Boryszewie. W 1920 roku wydzierżawiono na 10 lat dom pana Przedpełskiego, przeznaczając go na szkołę. W rezultacie kilkuklasowa szkoła mieściła się w 4 oddalonych od siebie o około 1 km budynkach, które były zupełnie nieprzystosowane do nauczania dzieci.
Pierwszym kierownikiem szkoły w latach 1917-1923 była pani Waleria Kotecka. Kolejnym kierownikiem szkoły w latach 1923-1926 był pan Nowicki, a następnie od 1926 roku pan Czesław Skuza. W 1933 roku na potrzeby szkoły oddano budynek państwa Krakowiaków przy ulicy Okrzei 8. Wreszcie cała szkoła mieściła się w jednym budynku.
Od września 1953 roku nowym kierownikiem szkoły został pan Henryk Kobierecki. Dzięki jego zaangażowaniu i staraniom całej lokalnej społeczności 8 stycznia 1958 roku szkołę przeniesiono do nowego budynku wtedy przy ulicy Dzierżyńskiego 44 (dziś ulicy 15-Sierpnia), w którym szkoła mieści się do dziś.
13 października 1963 roku ufundowano sztandar z napisem "Nauka Honor Ojczyzna". Kolejni dyrektorzy szkoły to: p. Janina Grzegorzewska, p. Franciszek Korzeniowski, p. Marek Wiszyński, p. Halina Kłos, p. Stanisław Danielewicz, p. Janina Sitkiewicz, p. Mirosław Łyszczyk. 17 grudnia 1993 roku oddano do użytku uczniów klas 0-III budynek po Zakładowym Domu Kultury w Boryszewie. Szczególnym wydarzeniem dla całej społeczności było nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej, które miało miejsce w 1997 roku, co zbiegło się z obchodami osiemdziesiątej rocznicy jej powstania. W roku 2003 uczniowie klas 0-III powrócili do macierzystej szkoły. W roku 2005 przeprowadzono termomodernizację budynku. W 2006 roku szkoła obchodziła 90-lecie swojego istnienia. Od roku 1991 Szkołą Podstawową nr 2 kieruje mgr Hanna Celeda.

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt