przejdź do Sochaczew.pl
239898 odwiedzin
KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

 

SZANOWNI PAŃSTWO


   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 871) zmieniającym  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 w szkole zorganizowane zostaną konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Decyzję w sprawie udziału w konsultacjach podejmują Rodzice Uczniów. 

Konsultacje dla chętnych uczniów wszystkich klas rozpoczną się od 1 czerwca 2020 r.

Na spotkania uczniowie indywidualnie umawiają się z nauczycielami według następującego porządku:

- na  konsultacje w dniu 1.06.2020 r. (poniedziałek) uczniowie umawiają się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny do dnia 31.05.2020 r. godz. 12:00,

- na konsultacje zaplanowane od 02.06.2020 r. do 5.06.2020 r. uczniowie umawiają się z nauczycielami  poprzez dziennik elektroniczny w terminie do 01.06.2020 r. godz. 13:00.

Konsultacje mogą być indywidualne lub grupowe ( maksymalnie do 12 uczniów).

Nauczyciele będą pełnić dyżury zgodnie z Planem konsultacji, zamieszczonym na stronie internetowej naszej szkoły, w zakładce – Konsultacje.

Odpowiedzialność za ucznia w drodze do szkoły i ze szkoły ponoszą rodzice.

Uczniowie i rodzice proszeni są o zapoznanie się z procedurami związanymi z COVID-19. Rodzic zobowiązany jest do podpisania wniosku, w którym zawarta jest zgoda na udział dziecka w konsultacjach dydaktycznych na terenie szkoły. Formularz wniosku zamieszczony jest na internetowej stronie szkoły. Wypełniony formularz można wysłać na adres mailowy szkoły albo wrzucić do urny, która znajduje się w wejściu głównym szkoły.

 

DROGI UCZNIU,

  • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
  • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej- nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
  • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
  • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
  • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki        na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
  • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowaj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
  • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniała.

 

A A A
29.05.2020
godz.17:44
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość