przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
273677 odwiedzin
Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Nr 5/2020

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie

z dnia 5.05.2020

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2  w Sochaczewie  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzeni Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2

w Sochaczewie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do odwołania  w związku z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2  w Sochaczewie są

prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie oraz na głównych drzwiach wejściowych  w Szkole Podstawowej nr 2  w Sochaczewie .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

A A A
18.05.2020
godz.09:57
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt