97540 odwiedzin
 
 

Ogólne zasady, kryteria

A A A

Rekrutacja do klas pierwszych szkól podstawowych 

 

Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Kandydat zamieszkujący poza obwodem szkoły na terenie Gminy Miasto Sochaczew

10

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole lub do przedszkola usytuowanego w obwodzie szkoły

3

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

Kandydat niezamieszkujący na terenie Gminy Miasto Sochaczew, którego rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej

3

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

Kandydat niezamieszkujący na terenie Gminy Miasto Sochaczew, dla rodziców którego lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na miejsce pracy

3

Dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica lub prawnego opiekuna

Kandydat niezamieszkujący na terenie Gminy Miasto Sochaczew, wychowywany przez jednego rodzica

3

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Kandydat niezamieszkujący na terenie Gminy Miasto Sochaczew, wychowujący się w rodzinie wielodzietnej

3

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

 

Terminy naboru

Terminy naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych okresla Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew na rok szkolny 2016/2017.pdf

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew na rok szkolny 2016/2017. (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/16 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 29 stycznia 2016 r.)

Lp. 

Rodzaj czynności 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu uzupełniającym 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

14.03 – 31.03.2016 r.

24.05 - 31.05.2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

01.04 - 06.04.2016 r.

01.06 - 06.06.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.04.2016 r.

do godziny 1500

22.06.2016 r.

do godziny 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

22.04 -28.04.2016 r.

do godziny 1600

23.06 -27.06.2016 r.

do godziny 1600

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

04.05.2016 r.

do godziny 1500

30.06.2016 r.

do godziny 1500

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew na rok szkolny 2016/2017. (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/16 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 29 stycznia 2016 r.)

Lp. 

Rodzaj czynności 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu uzupełniającym 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.04.-15.04.2016 r.

18.05.-23.05.2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

18.04.-21.04.2016 r.

24.05.-30.05.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

09.05.2016 r.

do godziny 1400

15.06.2016 r.

do godziny 1400

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

10.05.-13.05.2016 r.

do godziny 1600

16.06.-20.06.2016 r.

do godziny 1600

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16.05.2016 r.

do godziny 1400

30.06.2016

do godziny 1400

 

Nabór do sochaczewskich publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 będzie przeprowadzony z wykorzystaniem systemów informatycznych tzw. elektronicznej rekrutacji.

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.wypisz się    zapisz się >>
kalendarz wydarzeń
luty 2017
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
najnowsze zdjęcia
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie