64165 odwiedzin
 
 

Informacje

A A A

Rok szkolny 2015/2016

 

Harmonogram zebrań z rodzicami:

dla klas 0-III

18.11.2015r.

27.01.2016r.

16.03.2016r.

20.04.2016r.

dla klas IV - VI

19.11.2015r.

28.01. 2016r.  

17.03.2016r.  

21.04.2016r.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

  1  
  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych   1 września 2015 r.
  2   Zimowa przerwa świąteczna   23-31 grudnia 2015 r.
  3   Ferie zimowe   1 lutego -14 lutego 2016 r.
  4   Wiosenna przerwa świąteczna   24 - 29 marca  2016 r.
 5
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole

  podstawowej

  (dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 0-V)

  5 kwietnia 2016 r.

  6

  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  24 czerwca 2016 r.
  7  Ferie letnie   25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.
  8
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

  2 listopada 2015r.

  12, 13 listopada 2015r.

  5 kwietnia 2016r.

  3, 27 maja 2016r.

 

Wyprawka klasa „0”

- blok techniczny A4 biały;

- blok techniczny A4 kolorowy;

- blok rysunkowy A4 biały;

- blok rysunkowy A4 kolorowy;

- wycinanki; 

- ołówek,  gumka, nożyczki, temperówka;

- kredki ołówkowe „Bambino” oraz pastele;

- farby, pędzel, kubek na wodę, fartuszek ochronny;

- plastelina;

 - klej w sztyfcie ;

 - teczka papierowa x 2

- zeszyt w kratkę 16k x 2

- zeszyt w linie 16k x 1

PROSIMY O PODPISANIE WSZYSTKICH PRZYBORÓW

 

Rok szkolny 2014/2015

     

Dyrektor Szkoły informuje, że od 23 stycznia 2015r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015r., poz. 23), w którym został określony nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych (wzór 66a, symbol - MEN-I/50a/2) oraz wzór legitymacji szkolnej ucznia niepełnosprawnego (wzór 67a, symbol - MEN-I/50a-N/2). Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wprowadzenie wymogu wpisywania numeru PESEL.

 

Zgodnie z & 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 (symbole MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2) zachowują ważność do czsu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego", wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

W związku z powyższym prosi się rodziców uczniów o dostarczenie legitymacji, celem wpisania numeru PESEl.

  

Wykaz klasyfikacji i promocji w klasach IV – VI

w  I semestrze roku szkolnego 2014/2015

 

IV A    Stan klasy  18 ;  Klasyfikowani  18 : Bez ocen nast. 18 ; Z 1 oceną nast. 0; Z 2 ocenami nast. 0; Średnia ocen 4,3 : Ogólna liczba ocen: Celujących 15: Bardzo dobrych 86: Dobrych 55; Dostatecznych 27: Dopuszczających 14: Niedostatecznych 0

IV B    Stan klasy  21 ;  Klasyfikowani  21 : Bez ocen nast. 21 ; Z 1 oceną nast. 0; Z 2 ocenami nast. 0; Średnia ocen 3,97 : Ogólna liczba ocen: Celujących 6: Bardzo dobrych 80: Dobrych 78; Dostatecznych 41: Dopuszczających 26: Niedostatecznych 0

V A    Stan klasy  24 ;  Klasyfikowani  24 : Bez ocen nast. 23 ; Z 1 oceną nast. 1; Z 2 ocenami nast. 0; Średnia ocen 4,321: Ogólna liczba ocen: Celujących 24: Bardzo dobrych 88: Dobrych 85; Dostatecznych52: Dopuszczających 13: Niedostatecznych 1

V B   Stan klasy  22 ;  Klasyfikowani  22: Bez ocen nast. 22 ; Z 1 oceną nast. 0; Z 2 ocenami nast. 0; Średnia ocen 4,29 : Ogólna liczba ocen: Celujących 27: Bardzo dobrych 95: Dobrych 57; Dostatecznych 48: Dopuszczających 15: Niedostatecznych 0

V I A    Stan klasy  21 ;  Klasyfikowani  21 : Bez ocen nast. 21 ; Z 1 oceną nast. 0; Z 2 ocenami nast. 0; Średnia ocen 3,7 : Ogólna liczba ocen: Celujących 13: Bardzo dobrych 44: Dobrych 75; Dostatecznych 59: Dopuszczających 40: Niedostatecznych 0

VI B    Stan klasy  18 ;  Klasyfikowani  18 : Bez ocen nast. 122 ; Z 1 oceną nast. 0; Z 2 ocenami nast. 1; Średnia ocen 4,04 : Ogólna liczba ocen: Celujących 101: Bardzo dobrych 67: Dobrych 52; Dostatecznych 48: Dopuszczających 18: Niedostatecznych 2

RAZEM:

Liczba uczniów 124: Klasyfikowani  124 : Bez ocen nast. 122 ; Z 1 oceną nast. 1; Z 2 ocenami nast. 1; Średnia ocen 4,09 : Ogólna liczba ocen: Celujących 101: Bardzo dobrych 460: Dobrych 402; Dostatecznych 275: Dopuszczających 126: Niedostatecznych 3

 

Analiza ocen z zachowania w klasach IV – VI

w I semestrze roku szkolnego 2014/2015

IV A    Wzorowe 8: Bardzo dobre 10: Poprawne 0:   Nieodpowiednie 0 : Naganne 0

IV B   Wzorowe 8: Bardzo dobre 9: Dobre 1: Poprawne 3: Nieodpowiednie 0 : Naganne 0

V A    Wzorowe 13: Bardzo dobre 3: Dobre 3: Poprawne 5: Nieodpowiednie  0: Naganne 0:

V B Wzorowe 9: Bardzo dobre 7: Dobre 6: Poprawne 0: Nieodpowiednie 0: Naganne 0

VI A    Wzorowe 6: Bardzo dobre 8: Dobre 7: Poprawne 0: Nieodpowiednie 0: Naganne 0

VI  Wzorowe 7: Bardzo dobre 5: Dobre 1: Poprawne 5: Nieodpowiednie 0: Naganne 0

RAZEM: Wzorowe 51: Bardzo dobre 42: Dobre 18: Poprawne 13: Nieodpowiednie 0: Naganne 0

 

 

   Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie prosi rodziców dzieci z naszego obwodu urodzonych od 01.07.2008r. do 31.12.2008r. i od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. do zapisu ich do klasy I na rok szkolny 2015/2016

Zapisu dokonuje się w sekretariacie szkoły wypełniając kartę zgłoszenia

 

Do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ.doc

 

Obwód szkoły:obwód szkoły.pdf

 

 

Harmonogram zebrań z rodzicami:

dla klas 0-III

22.09.2014r.

19.11.2014r.

14.01.2015r.

18.03.2015r.

20.05.2015r.

dla klas IV - VI

23.09.2014r.

20.11 2014r.  

15.01.2015r. 

19.03.2015r.  

21.05.2015r.

 

Dzień 14 października 2014r. (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

W tym dniu szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową.

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2014 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

22-31 grudnia 2014 r.

3

Ferie zimowe

19 stycznia -1 luty 2015 r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

2-7 kwietnia 2015 r.

5

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

10 listopada 2014 r. 2 stycznia 2015 r.

5 stycznia 2015 r. 1 kwietnia 2015 r.

6

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

1 kwietnia 2015 r.

7

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2015 r.

8

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia

 

WYKAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI I KOSZTY OBIADÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOCHACZEWIE
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


MIESIĄC

ILOŚĆ DNI ŻYWIENIOWYCH

KOSZT OBIADU

OPŁATA MIESIĘCZNA

TERMIN WPŁATY

WRZESIEŃ

19

3,70 zł

70,30 zł

01 – 05.09.2014r.

PAŹDZIERNIK

23

3,70 zł

85,10 zł

29.09.2014r. – 02.10.2014r.

LISTOPAD

19

3,70 zł

70,30 zł

30.10.2014r. – 04.11.2014r.

GRUDZIEŃ

15

3,70 zł

55,50 zł

27.11.2014r. – 02.12.2014r.

STYCZEŃ

8

3,70 zł

29,60 zł

30.12.2014r. – 07.01.2015r.

LUTY

20

3,70 zł

74,00 zł

02.02.2015r. – 05.02.2015r.

MARZEC

22

3,70 zł

81,40 zł

27.02.2015r. – 03.03.2015r.

KWIECIEŃ

17

3,70 zł

62,90 zł

30.03.2015r. – 08.04.2015r.

MAJ

20

3,70 zł

74,00 zł

29.04.2015r. – 05.05.2015r.

CZERWIEC

19

3,70 zł

70,30 zł

28.05.2015r. – 02.06.2015r.Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie terminu płatności (wrzesień, okres świąteczny, ferie zimowe)

 

 

Rok szkolny 2013/2014

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie

serdecznie zaprasza

Rodziców

dzieci urodzonych w 2007, 2008 i 2009 r.

na

DZIEŃ OTWARTY

21 marca 2014 r. o godz. 17.00

 

W programie między innymi:

1. Spotkanie z Dyrektorem szkoły, nauczycielami, pedagogiem

2. Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2014/2015

3. Spotkanie z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie

4. Zwiedzanie szkoły

 

Propozycja Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Osoby, które zechcą przekazać 1 % swojego podatku dochodowego na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, proszone są o wskazanie w formularzu PIT w/w Stowarzyszenia poprzez wpisanie nazwy:

KRAJOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W SOCHACZEWIE

oraz podanie numeru KRS: 0000103990

 

Zapraszamy uczniów do udziału w X edycji powiatowego konkursu wydajemy własną książkę "Moja szkoła..." Wykonane prace uczniowie składają w bibliotece szkolnej do 27 marca 2014 r.

 

Zapraszamy uczniów do udziału w XI Edycji powiatowego Międzyszkolnego Konkursu "Tę książkę warto przeczytać'. Eliminacje szkolne odbędą się do 5 marca 2014 r.

 

W dniu 13.02.2014 r. o godzinie 14.00 odbędzie się II etap powiatowego "Turnieuj 3xHappy". Zakwalifikowanych uczniów serdecznie zapraszamy!

 

 

DYREKTOR SZKOŁY

PRZYJMUJE

INTERESANTÓW

W ŚRODY

W GODZINACH 10.00 - 12.00

 

 

 

 

 

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.wypisz się    zapisz się >>
kalendarz wydarzeń
listopad 2015
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
najnowsze zdjęcia
 
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość